اخبار کوتاه

جلسه هیئت امناء ستاد دیه استان قم برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ستاد دیه استان قم، جلسه هیئت امناء این ستاد با هدف رسیدگی به پرونده های جاری برگزاری گردید.

در این جلسه که با حضور جعفری معاون رئیس کل دادگستری، تهامی مدیرکل زندانهای و سایر اعضا برگزار گردید، جعفری با تاکید بر تسریع در آزادی زندانیان جرایم غیرعمد افزود، در بدو ورود این افراد به زندان، دادخواست اعسار تنظیم و توسط مددکاران پیگیری شود که این امر تاثیر مثبتی در کاهش جمعیت کیفری خواهد داشت؛ موضوعی که در دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

در پایان رضائی مدیرنمایندگی ستاد دیه به طرح تعدادی از پرونده های جاری پرداخته که تصمیمات لازم در خصوص پرداخت کمک و تسهیلات اتخاذ گردید.

Print Friendly, PDF & Email