اخبار کوتاه

اعضای هیئت امنا

ماده ۱۱ : هیأت امناء : هیأت امناء ستاد مرکب از هفت نفر بوده که توسط هیأت مؤسس انتخاب میشوند و عالیترین مرجع تصمیم گیری در ستاد میباشد که بصورت عادی یا فوق العاده تشکیل جلسه میدهند .
تبصره : فعالیت هیأت امناء افتخاری میباشد .


ماده ۱۲ : هر یک از اعضاء هیئت امناء باید در هنگام حیات خود یکنفر را که دارای صلاحیت میباشد ؛ برای جانشینی خود معرفی نماید که بعد از فوت یا استعفای وی بعنوان عضو هیئت امناء انجام وظیفه نماید . عضو مذکور باید مورد تأیید حداقل دو سوم اعضاء هیئت امناء قرار گیرد و به همین ترتیب هرکس که بعداً به عضویت هیئت امناء برگزیده میشود ؛ باید جانشین خود را معرفی نماید . بطوریکه تکالیف و وظایف محوله در این اساسنامه بدون وقفه انجام پذیر باشد .


ماده ۱۳ : چنانچه هریک از اعضاء هیئت امناء در زمان حیات خویش از تعیین و معرفی جانشین و یا از ادامه همکاری به هرصورت خودداری نماید ؛ هیئت امناء شخص واجد شرایط و با صلاحیت را از میان داوطلبان و با رأی موافقت دو سوم اعضاء حاضر در جلسه انتخاب نموده و بعنوان عضو هیئت امناء به جانشینی شخص مذکور خواهد پذیرفت .


ماده ۱۴ : هیئت امناء از میان خود یک نفر را بعنوان رئیس و یک نفر را بعنوان نائب رئیس انتخاب خواهد کرد.


ماده ۱۵ : مجمع عمومی عادی ، سالی یکبار با دعوت از سوی رئیس یا نائب رئیس هیئت امناء تشکیل میشود . برای رسمیت جلسه حضور نصف بعلاوه یک اعضاء و جهت تصویب هر موضوعی نیز رأی موافق اکثریت نصف بعلاوه یک اعضاء حاضر ضرورت دارد .
در صورتیکه در دعوت نخستین اکثریت حاصل نشد ، جلسه دوم به فاصله ۱۵ روز تشکیل و  با هر تعداد حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت . مجمع عمومی عادی ممکن است بصورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای هیئت مدیره یا یک سوم اعضاء هیئت امناء تشکیل گردد .


ماده ۱۶ : وظایف مجمع عمومی عادی :
۱-    انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسان اصلی و علی البدل .
۲-    تعیین خط مشی و سیاستهای کلی ستاد و اتخاذ تصمیم در راستای اهداف آن و ابلاغ به هیئت مدیره .
۳-    استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره ، بازرس یا بازرسان .
۴-    بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره اعم از آئین نامه اجرائی و یا سایر موارد .
۵-    تعیین عضو جانشین هیئت امناء طبق مندرجات ماده ۱۳ .
۶-    تصویب ترازنامه و بودجه .
۷-    تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و دعوتنامه های ستاد .


ماده ۱۷ : مجمع عمومی فوق العاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد :
۱-    بادرخواست هیئت مدیره یا بازرس .
۲-    با درخواست یک سوم از اعضای هیئت امناء .
تبصره ۱ : دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده کتبی بوده و حداقل تا یک هفته قبل از آن به اطلاع اعضاء خواهد رسید .
تبصره ۲ : شرایط تشکیل مجمع عمومی فوق العاده همان شرایط مجمع عمومی عادی است .
تبصره ۳ : تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با حداقل دوسوم آراء موافق از تعداد حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .


ماده ۱۸ : وظایف مجمع عمومی فوق العاده :
۱-    اصلاح اساسنامه و تغییرات بعدی آن .
۲-    بررسی و تصویب انحلال ستاد .
۳-    عزل هیئت مدیره .
۴-    عزل بازرسان .

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*