اخبار کوتاه

اعضای هیئت امنا

ماده ۱۱ : هیأت امناء : هیأت امناء ستاد مرکب از هفت نفر بوده که توسط هیأت مؤسس انتخاب میشوند و عالیترین مرجع تصمیم گیری در ستاد میباشد که بصورت عادی یا فوق العاده تشکیل جلسه میدهند .
تبصره : فعالیت هیأت امناء افتخاری میباشد .


ماده ۱۲ : هر یک از اعضاء هیئت امناء باید در هنگام حیات خود یکنفر را که دارای صلاحیت میباشد ؛ برای جانشینی خود معرفی نماید که بعد از فوت یا استعفای وی بعنوان عضو هیئت امناء انجام وظیفه نماید . عضو مذکور باید مورد تأیید حداقل دو سوم اعضاء هیئت امناء قرار گیرد و به همین ترتیب هرکس که بعداً به عضویت هیئت امناء برگزیده میشود ؛ باید جانشین خود را معرفی نماید . بطوریکه تکالیف و وظایف محوله در این اساسنامه بدون وقفه انجام پذیر باشد .


ماده ۱۳ : چنانچه هریک از اعضاء هیئت امناء در زمان حیات خویش از تعیین و معرفی جانشین و یا از ادامه همکاری به هرصورت خودداری نماید ؛ هیئت امناء شخص واجد شرایط و با صلاحیت را از میان داوطلبان و با رأی موافقت دو سوم اعضاء حاضر در جلسه انتخاب نموده و بعنوان عضو هیئت امناء به جانشینی شخص مذکور خواهد پذیرفت .


ماده ۱۴ : هیئت امناء از میان خود یک نفر را بعنوان رئیس و یک نفر را بعنوان نائب رئیس انتخاب خواهد کرد.


ماده ۱۵ : مجمع عمومی عادی ، سالی یکبار با دعوت از سوی رئیس یا نائب رئیس هیئت امناء تشکیل میشود . برای رسمیت جلسه حضور نصف بعلاوه یک اعضاء و جهت تصویب هر موضوعی نیز رأی موافق اکثریت نصف بعلاوه یک اعضاء حاضر ضرورت دارد .
در صورتیکه در دعوت نخستین اکثریت حاصل نشد ، جلسه دوم به فاصله ۱۵ روز تشکیل و  با هر تعداد حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت . مجمع عمومی عادی ممکن است بصورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای هیئت مدیره یا یک سوم اعضاء هیئت امناء تشکیل گردد .


ماده ۱۶ : وظایف مجمع عمومی عادی :
۱-    انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسان اصلی و علی البدل .
۲-    تعیین خط مشی و سیاستهای کلی ستاد و اتخاذ تصمیم در راستای اهداف آن و ابلاغ به هیئت مدیره .
۳-    استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره ، بازرس یا بازرسان .
۴-    بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره اعم از آئین نامه اجرائی و یا سایر موارد .
۵-    تعیین عضو جانشین هیئت امناء طبق مندرجات ماده ۱۳ .
۶-    تصویب ترازنامه و بودجه .
۷-    تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و دعوتنامه های ستاد .


ماده ۱۷ : مجمع عمومی فوق العاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد :
۱-    بادرخواست هیئت مدیره یا بازرس .
۲-    با درخواست یک سوم از اعضای هیئت امناء .
تبصره ۱ : دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده کتبی بوده و حداقل تا یک هفته قبل از آن به اطلاع اعضاء خواهد رسید .
تبصره ۲ : شرایط تشکیل مجمع عمومی فوق العاده همان شرایط مجمع عمومی عادی است .
تبصره ۳ : تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با حداقل دوسوم آراء موافق از تعداد حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .


ماده ۱۸ : وظایف مجمع عمومی فوق العاده :
۱-    اصلاح اساسنامه و تغییرات بعدی آن .
۲-    بررسی و تصویب انحلال ستاد .
۳-    عزل هیئت مدیره .
۴-    عزل بازرسان .

Print Friendly, PDF & Email

2 دیدگاه ها

  1. اگه شخصی به خاطر مهریه زندانی باشه و خودش هیچی به نامش نباشه حساب بانکیم نداشته باشه ولی خانوادش وضع مالی خیلی خوبی داشته باشن بازم میتونه از شرایت ستاد دیه برای گرفتن وام استفاده کنه؟

نوشتن دیدگاه در نوید لغو پاسخ

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*