اخبار کوتاه

آرشیو نویسنده : ستاد دیه قم

آزادی زندانیان جرائم غیر عمد با همکاری سازمان زندانها و بنیاد مستضعفان و ستاد دیه کشور

به گزارش روابط عمومی ستاد دیه استان قم، جلسه هیئت امنا ستاد دیه در اتاق جلسات این ستاد با حضور رییس کل دادگستری، مدیر کل زندانها و سایر اعضا برگزار گردید. مرادی پور مدیر نمایندگی ستاد دیه در ابتدای جلسه خیر مقدم و ارائه گزارش عملکرد ستاد دیه در سال جاری اظهار داشت: در اجرای تفاهم نامه منعقده فی مابین ...

ادامه مطلب »

آزادی زندانیان جرائم غیر عمد با همکاری سازمان زندانها و بنیاد مستضعفان و ستاد دیه کشور

به گزارش روابط عمومی ستاد دیه استان قم، جلسه هیئت امنا ستاد دیه در اتاق جلسات این ستاد با حضور رییس کل دادگستری، مدیر کل زندانها و سایر اعضا برگزار گردید. مرادی پور مدیر نمایندگی ستاد دیه در ابتدای جلسه خیر مقدم و ارائه گزارش عملکرد ستاد دیه در سال جاری اظهار داشت: در اجرای تفاهم نامه منعقده فی مابین ...

ادامه مطلب »

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان قم با زندانیان جرائم غیر عمد دیدار نمود

به گزارش روابط عمومی ستاد دیه استان قم، در راستای اهداف ستاد دیه که شناسایی و کمک به زندانیان نیازمند جرائم غیر عمد میباشد، مدیر نمایندگی این ستاد بصورت چهره به چهره با این زندانیان دیدار و گفتگو نمود. در این ملاقات مرادی پور مدیر نمایندگی ستاد دیه پس از بررسی وضعیت این مددجویان در زندان و شنیدن شرح پرونده ...

ادامه مطلب »

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان قم با زندانیان جرائم غیر عمد دیدار نمود

به گزارش روابط عمومی ستاد دیه استان قم، در راستای اهداف ستاد دیه که شناسایی و کمک به زندانیان نیازمند جرائم غیر عمد میباشد، مدیر نمایندگی این ستاد بصورت چهره به چهره با این زندانیان دیدار و گفتگو نمود. در این ملاقات مرادی پور مدیر نمایندگی ستاد دیه پس از بررسی وضعیت این مددجویان در زندان و شنیدن شرح پرونده ...

ادامه مطلب »

خیرین استان قم در دهه کرامت موجبات آزادی ۷ زندانی جرائم غیر عمد را فراهم نمودند

به گزارش روابط عمومی ستاد دیه استان قم، بمناسبت دهه کرامت تعداد ۷ نفر از زندانیان جرائم غیر عمد با کمک خیرین از زندان آزاد شدند. مرادی پور مدیر نمایندگی ستاد دیه استان قم در این خصوص گفت: با حمایت های نیکوکاران قمی بحمداله بمناسبت دهه کرامت ۷ نفر از زندانیان جرائم غیر عمد مشمول کمک ستاد دیه از زندانهای ...

ادامه مطلب »

خیرین استان قم در دهه کرامت موجبات آزادی ۷ زندانی جرائم غیر عمد را فراهم نمودند

به گزارش روابط عمومی ستاد دیه استان قم، بمناسبت دهه کرامت تعداد ۷ نفر از زندانیان جرائم غیر عمد با کمک خیرین از زندان آزاد شدند. مرادی پور مدیر نمایندگی ستاد دیه استان قم در این خصوص گفت: با حمایت های نیکوکاران قمی بحمداله بمناسبت دهه کرامت ۷ نفر از زندانیان جرائم غیر عمد مشمول کمک ستاد دیه از زندانهای ...

ادامه مطلب »

آزادی زندانی قمی بمناسبت هفته قوه قضائیه

به گزارش روابط عمومی ستاد دیه استان قم، بمناسبت فرا رسیدن هفته قوه قضائیه یک زندانی سادات با کمک خیرین از زندان آزاد گردید. مرادی پور مدیر نمایندگی ستاد دیه استان قم ضمن تقدیر و تشکر از خیری که نخواستند نامی از ایشان برده شود گفت: این زندانی که از سادات بود با پرداخت کمک خیر و همچنین گذشت بخشی ...

ادامه مطلب »

آزادی زندانی قمی بمناسبت هفته قوه قضائیه

به گزارش روابط عمومی ستاد دیه استان قم، بمناسبت فرا رسیدن هفته قوه قضائیه یک زندانی سادات با کمک خیرین از زندان آزاد گردید. مرادی پور مدیر نمایندگی ستاد دیه استان قم ضمن تقدیر و تشکر از خیری که نخواستند نامی از ایشان برده شود گفت: این زندانی که از سادات بود با پرداخت کمک خیر و همچنین گذشت بخشی ...

ادامه مطلب »

تجلیل از اعضا برگزار کننده جشن گلریزان غیر حضوری سال ۹۹ توسط رییس کل دادگستری

به گزارش روابط عمومی ستاد دیه استان قم جلسه تجلیل از برگزار کنندگان جشن غیر حضوری گلریزان ستاد دیه در سال ۹۹ در محل ستاد دیه برگزار گردید. در ابتدای این جلسه مرادی پور مدیر نمایندگی ستاد دیه اقدامات انجام شده جهت برگزاری غیر حضوری جشن گلریزان ستاد دیه استان قم را قرائت نمود و افزود با توجه به شیوع ...

ادامه مطلب »

تجلیل از اعضا برگزار کننده جشن گلریزان غیر حضوری سال ۹۹ توسط رییس کل دادگستری

به گزارش روابط عمومی ستاد دیه استان قم جلسه تجلیل از برگزار کنندگان جشن غیر حضوری گلریزان ستاد دیه در سال ۹۹ در محل ستاد دیه برگزار گردید. در ابتدای این جلسه مرادی پور مدیر نمایندگی ستاد دیه اقدامات انجام شده جهت برگزاری غیر حضوری جشن گلریزان ستاد دیه استان قم را قرائت نمود و افزود با توجه به شیوع ...

ادامه مطلب »